vải Đời-mới

tôi & ta

phiên bản đặc-biệt cho mùa lễ hội 2021
vải Đời-mới

tôi & ta

phiên bản đặc-biệt cho mùa lễ hội 2021
dáng hình quen thuộc dưới Một làn da mới
dáng hình quen thuộc
dưới Một làn da mới

tôi & ta

Một kết-hợp với hoạ sĩ Trần Ngọc Sinh

“con người
khó có thể sống
mà không có nhau;
đó vừa là hạnh phúc,
vừa là khổ đau”

hoạ sĩ Trần Ngọc Sinh
sống tại Sài Gòn và Yangon

“con người
khó có thể sống
mà không có nhau;
đó vừa là
hạnh phúc,
vừa là khổ đau”

hoạ sĩ Trần Ngọc Sinh
sống tại Sài Gòn và Yangon

con người
là chủ thể trong những sáng tác
của Trần Ngọc Sinh

ở với nhau thành đám đông
chứ không lẻ loi một mình

tôi & ta là họa phẩm
Trần Ngọc Sinh vẽ riêng cho Một
đánh dấu lần đầu tiên
Một kết hợp cùng một nghệ sĩ

con người
là chủ thể trong
những sáng tác
của Trần Ngọc Sinh

ở với nhau
thành đám đông
chứ không lẻ loi
một mình

tôi & ta
là họa phẩm
Trần Ngọc Sinh
vẽ riêng cho Một
đánh dấu lần đầu
tiên Một kết hợp
cùng một nghệ sĩ

năm 2020 đã gần kết
qua những đợt dãn cách
rồi lại hoà nhập

với bạn
đâu là hạnh phúc ?
đâu là khổ đau ?

năm 2020
đã gần kết
qua những đợt
dãn cách
rồi lại hoà nhập

với bạn đâu là
hạnh phúc ?
đâu là khổ đau ?

Một đôi - nguyên ngày
thiết-kế và sản-xuất tại Việt Nam
Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng
0